Teleborgs Bilservice har bytt namn till BePo Bilservice AB, den nya sidan heter https://www.bepobilservice.se, du kommer automatiskt skickas över dit strax. .